REGULAMIN I ZLOTU UROCZYSZKO 13-17 LIPCA

Posted by: Undercarp Category: Aktualności Comments: 0

REGULAMIN I ZLOTU UROCZYSZKO 13-17 LIPCA

Regulamin I ZLOT UNDERCARP Zawody odbędą się na łowisku „ Uroczysko Karpiowe”.

Adres: Ligota ul. Zabrzeska 11a. Termin zawodów : 13-17.07.2022r.

Harmonogram Zlotu :

13.07.2022r. (środa)

 8.00-9.00. Zbiórka i rejestracja drużyn, poczęstunek 10:00 losowanie stanowisk i odprawa zawodników. 13:00-14.00

Start zawodów

13-17.07.2022r. (środa-niedziela) od czwartku do soboty zostaną dostarczone obiady w godzinach 13:00-15:00 .

17.07.2022r. 10:00 koniec zawodów. 11:30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Zawody : 1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (drużyna dwuosobowa).

1.Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania na stanowisku:

– 2 Mat karpiowych lub kołyski

– Podbieraka karpiowego.

– Minimum trzech worków do przechowywania ryb.

– Środka do dezynfekcji.

– Co najmniej jeden kapok

– Wymagany też jest 1 środek pływający ( ponton ) na jedno stanowisko

2.Do zawodów dopuszcza się 28 drużyn.

3.Nagrody : Nagrodzone zostaną cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej.

-Pierwsza ryba zawodów.

-Największa ryba zawodów (nagroda dla drużyny karp lub amur).

-Największy jesiotr zawodów

4.Zezwala się na sondowanie dna, wywożenie zestawów, nęcenie oraz hol ryb, z środka pływającego, od świtu do zmierzchu. Każdorazowe wypłynięcie środkiem pływającym, musi odbywać się w kapoku ! W trakcie zawodów na środku pływającym, może znajdować się maksymalnie jedna osoba.

5.Zezwala się na wywożenie zestawów modelem rc, przez całą dobę. Łowimy tylko na gruntowe zestawy i karpiowe. Całkowity zakaz używania kukurydzy jako zanęty i przynęty, oraz wszelkich przynęt zwierzęcych (robaki ect). Zakaz używania kukurydzy konserwowej.

6.Rybami klasyfikowanymi są: Karp, Amur (powyżej 10kg)

7.Zawody odbywają się w formule : · 3x big fish (każdej drużynie zalicza się 3 największych ryb klasyfikowanych). · W przypadku tej samej wagi sumarycznej, o zwycięstwie decyduje największa ryba drużyny.

8.Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

9.Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 4 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 3 worki karpiowe. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

10.Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

11.Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

12.W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

13.W workach jest kategoryczny zakaz przetrzymywania amurów oraz jesiotrów. Karpie można przetrzymywać w worku karpiowym lub slingu.

14.Drużyna w składzie dwuosobowym łowi na 4 wędki czyli przypada po 2 wędki na osobę. 

15.Zabrania się nadużywania alkoholu i zażywania innych środków odurzających. Całkowity zakaz poruszania się samochodami, po linii brzegowej, przez zawodników w trakcie trwania zawodów ! Wszelkie spory, rozstrzyga organizator spotkania, zawodów.

16.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany regulaminu przed i w trakcie zawodów, o czym poinformuje zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zawodów, w przypadku pogody zagrażającej zdrowiu zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i wypadki spowodowane przez zawodników. Zawodnicy akceptując regulamin, wyrażają zgodę na udostępnianie publicznie zdjęć i filmów z ich udziałem.

17. Zakaz używania markerów typu H. Dozwolone jest używanie markerów tyczkowych maksymalnie dwóch na drużynę.

*Podpis jest akceptacją powyższego regulaminu.

………………………………………………………………….

Imię nazwisko oraz data osoby startującej

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *